Η Α΄τάξη μαθαίνει κι αυτή Αρχαία Ελληνικά! Να τα μικρά μας τετραδιάκια! Γράφουμε, μαθαίνουμε, ζωγραφίζουμε μικρές απλές λέξεις!