Εμείς οι μαθητές της Δ’  Δημοτικού Αμαρουσίου, μαθαίνουμε Αρχαία Ελληνικά!

Φέτος, γνωρίσαμε τη χλωρίδα και την πανίδα του οικοσυστήματος! Πώς; Δημιουργώντας ένα φυτολόγιο γράφοντας στα αρχαία τα αρωματικά και ιαματικά φυτά και κατασκευάζοντας μια φάρμα περιγράφοντας εκεί στα αρχαία τα οικόσιτα ζώα!

Αλλά και στα τετράδια μας κλίναμε αρχαία ρήματα και ουσιαστικά και μάθαμε οικογένειες λέξεων από αρχαίες λέξεις και προθέσεις!