Οι μαθητές της Στ΄ τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής, αφού μίλησαν για τα κύτταρα των οργανισμών, είχαν την ευκαιρία να τα παρατηρήσουν και με το μικροσκόπιο κατά την επίσκεψή τους στο εργαστήριο Βιολογίας του Γυμνασίου. Ακόμη, σε επόμενο μάθημα, έμαθαν πώς απομονώνουμε το DNA της μπανάνας και κατόπιν το παρατήρησαν με μικροσκόπιο.