Προς το τέλος της δεκαετίας του ‘70 και τις αρχές του ’80, άρχισε να προωθείται στις Η.Π.Α.  η ιδέα της αντικατάστασης των παραδοσιακών πειραμάτων χημείας µε πειράματα µικροκλίµακας. Η χημεία σε µικροκλίµακα (microscale chemistry ή small scale chemistry), είναι η χημεία που, πειραματικά, χρησιμοποιεί πολύ μικρές ποσότητες χημικών αντιδραστηρίων και συχνά (αλλά όχι πάντα) απλές συσκευές και απλά όργανα.

Σήμερα, τα πειράματα σε µικροκλίµακα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, κυρίως, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επειδή συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα όπως:

  • Είναι οικονομικά, αφού χρησιμοποιούν μικρές ποσότητες χημικών αντιδραστηρίων και σκεύη, συνήθως, πλαστικά
  • Υπάρχει μείωση των χημικών αποβλήτων και των προϊόντων καθαρισμού
  • Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στην υπεύθυνη χρήση των χημικών ουσιών, θέμα πολύ σημαντικό σε σχέση με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα
  • Μειώνονται οι κίνδυνοι ως προς την προσωπική ασφάλεια του κάθε μαθητή
  • Η διαδικασία των πειραμάτων είναι ευκολότερη και συντομότερη, οπότε μειώνεται ο χρόνος πραγματοποίησης κάθε πειράματος

Τα πειράματα που πραγματοποιήσαμε στο εργαστήριο Χημείας είναι τα ακόλουθα:

  • προσδιορισμός του pH με πεχαμετρικό χαρτί
  • αντίδραση οξέων με μέταλλα
  • αντίδραση οξέων με ανθρακικά άλατα
  • μεταβολή στο χρώμα των δεικτών
  • απλές εξουδετερώσεις

Οι μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό και έγινε ευκολότερη η κατάκτηση των μαθησιακών στόχων.

Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Πειράματα σε μικροκλίμακα – Γυμνάσιο Αμαρουσίου