Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν εφαρμογές από την ερευνητική δραστηριότητα φοιτητών του ΤΕΙ Πειραιά αλλά και άλλων Ελλήνων επιστημόνων.