Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας: «Το όραμα – Η θυσία»