Στο 59ο Παιδαγωγικό  Συνέδριο του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος», το οποίο διεξήχθη στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, συμμετείχε με εισήγηση ο φιλόλογος καθηγητής του Λυκείου Μελισσίων και συγγραφέας κ. Μιχαηλίδης ΜάριοςΤο θέμα το οποίο πραγματεύτηκε είναι:

Οριοθετώντας στις  συνειδήσεις των παιδιών τα ανθρώπινα δικαιώματα

Δείτε παρακάτω διαγραμματικά τα βασικά σημεία της εισήγησης.

 • Η έννοια του δικαιώματος.
 • Η Οργουελική διαστροφή σχετικών με τα δικαιώματα εννοιών στον δημόσιο λόγο.
 • Η διαμόρφωση της ταυτότητας κατά την εφηβεία.
 • Ο ρόλος των φορέων παιδείας στη διαμόρφωση της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης του μαθητή.
 • Πώς διαχέεται ο αξιακός σχετικισμός στον χώρο της εκπαίδευσης και πώς αναπαράγεται η κυρίαρχη ιδεολογία του άκρατου δικαιωματισμού στα σχολικά εγχειρίδια (στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας – Β΄ Λυκείου).
 • Η πολιτική διάσταση του ζητήματος.
 • Ανάδειξη των υγιών παραμέτρων των εννοιών που συνδέονται με τα δικαιώματα.
 • Η συγκρότηση υγιούς ταυτότητας του εφήβου και η ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου.
 • Η αξία του κλίματος εμπιστοσύνης στη σχολική τάξη.
 • Η ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής ταυτότητας και της εθνικής συνείδησης.
 • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα δημοκρατικής παιδείας. Μαθήματα – οχήματα αναπροσανατολισμού.
 • Απομυθοποίηση της αυθεντίας των μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου και χειραγώγησης.
 • Συντασσόμενοι μαχητικά με τους αντιφρονούντες της διεθνοποιημένης πολιτισμικής «πρωτοπορίας».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εισήγηση του κ. Μιχαηλίδη εδώ:
Οριοθετώντας στις  συνειδήσεις των παιδιών τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

Δείτε επίσης διαγραμματικά τα πορίσματα του συνεδρίου:

 • Η έννοια του άκρατου δικαιωματισμού και η διαστροφή των εννοιών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα αναπαράγονται και στο πεδίο της εκπαίδευσης.
 • Ο χαρακτήρας της εφηβικής ψυχής είναι ευάλωτος. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διαμόρφωσή της ταυτότητας του εφήβου.
 • Επιτακτική η ανάγκη να καταδειχθούν οι υγιείς παράμετροι των εννοιών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Η ισχυροποίηση της ιδιαίτερης ταυτότητας του εφήβου θα πραγματωθεί στη βάση της ηθικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της πνευματικής αυτονομίας του.
 • Η συγκρότηση εθνικής και πολιτικής συνείδησης ως όπλο ενάντια στην προπαγάνδα και την ιδεολογική χειραγώγηση των μαθητών.