Την Κυριακή 25 Μαρτίου2018, οι μαθητές και οι μαθήτριες του γυμνασίου μας παρέλασαν στον Δήμο Ηρακλείου.
Ευκαιρία εθνικού αναβαπτισμού και αυτοσυνειδησίας.