Συμμετοχή του σχολείου μας στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Ηρακλείου!