ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Θέματα λογισμικού για αρχάριους

κ. Ἀγγελική Σακελλαρίου, Πληροφορικός (ΕΚΠΑ), Ἐκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»