Ευρωπαϊκή Ημέρα Ξένων Γλωσσών

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου έγινε στο σχολείο μας αφιέρωμα στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Ξένων Γλωσσών, που περιελάβανε :
1.    Ιστορική Αναδρομή στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Ξένων Γλωσσών
2.    Κυνήγι Θησαυρού στο ποιο έλαβαν μέρος όλες οι τάξεις
3.    Χορευτικά δρώμενα με παραδοσιακούς χορούς από την Ιταλία (tarantella) , την Γαλλία  (la quimbarde) και την Αγγλία (traditional barn dance)
Λίγα λόγια που ειπώθηκαν στα παιδιά πριν από τις παραπάνω δραστηριότητες :
–   Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει: ελληνική  παροιμία
/ η δύναμη της γλώσσας.
–  Γλώσσα : κώδικας επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων / εργαλείο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών, σκέψεων / διάλογος, ενημέρωση, πληροφόρηση / συστατικό πνευματικής ανάπτυξης / μέσο έκφρασης συναισθημάτων / θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ταυτότητας ενός λαού.
–    Μητρική γλώσσα: η τεράστια συμβολή της στη διαμόρφωση ατομικής και εθνικής ταυτότητας.
–    Σημασία εκμάθησης ξένων γλωσσών: επικοινωνία με άλλους λαούς / σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο /εμπλουτισμός / διεύρυνση οριζόντων /  διάδοση πολιτισμού.
–    6 Δεκεμβρίου 2016: καθιέρωση εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στόχοι: προώθηση εκμάθησης ξένων γλωσσών, προώθηση πλούσιας και πολιτιστικής ποικιλίας των λαών της Ευρώπης.

Χορός από τις μαθήτριες του Σχολείου μας