Στο δάσος του σχολείου μας, περπατήσαμε παρέα

και περάσαμε τόσο δημιουργικά και ωραία!

Και εκεί που τα δέντρα πρατηρούσαμε, και τα φυτά

κυκλάμινα ροζ βρήκαμε, μικρά!

Τα παρατηρήσαμε προσεκτικά

και καλωσορίσαμε το Φθινόπωρο με χαρά!