Εργαστήρια δεξιοτήτων. Stem και εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από τον κύκλο του νερού.

Η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανάληψη πρωτοβουλίας ήταν τα ζητούμενα στο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στην τάξη μας. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και ανέλαβαν να παρουσιάσουν εικαστικά τις τέσσερις φάσεις του κύκλου του νερού. Την εξάτμιση, τη συμπύκνωση, τη βροχόπτωση και τη συγκέντρωση. Είμαστε περήφανοι και για το αποτέλεσμα της εργασίας μας, αλλά και για την ποιότητα της συνεργασίας!