Βιωματικό Εργαστήρι: «Γίνομαι ταχυδρόμος!»

Μια μέρα ξεχωριστή

συνέβη κάτι μοναδικό.. κάτι φοβερό!

Ο Παιδικός Σταθμός μεταμορφώθηκε και έγινε ένα Ταχυδρομείο!

Ταχυδρόμοι γίναμε όλα τα παιδιά

και έτσι το έργο του ταχυδρόμου καταλάβαμε καλά!

Φορέσαμε καπέλο με το σήμα των ΕΛΤΑ,

πήραμε τη τσάντα με τα γράμματα τα πολλά!

 

Κι αμέσως πιάσαμε δουλειά!

Τα γράμματα έπρεπε να φτάσουν στο χωριό μακριά

στον καλό παππού και στη γλυκιά γιαγιά!

Μα και σε κάθε έναν που ζει μακριά,

γράμμα έπρεπε να φτάσει για να δώσει μεγάλη χαρά!

Τα γράμματα γραμματόσημο είχαν επάνω αριστερά

και ήταν σε φάκελο που έκλεινε προσεκτικά!

 

Ο ταχυδρόμος με χαρά,

πήγαινε τα γράμματα σωστά!

 

 

 

Έτσι μέσα από το εργαστήρι μας το βιωματικό,

μάθαμε πως ταξιδεύει κάθε γράμμα

μέχρι τον τελικό του προορισμό!