Το κείμενο αυτό, από το Δημοτικό Ηρακλείου, εντάσσεται σε έναν κύκλο νοηματοδότησης της σχολικής πραγματικότητας μέσω της ιστοσελίδας μας με το γενικό τίτλο: «Ένα σχολείο… ένα μήνυμα». Κάθε φορά, μια σχολική μονάδα της “Ελληνικής Παιδείας” στέλνει το μήνυμά της, την πρότασή της, τη γνώμη της για ό,τι συμβαίνει. 

Πάσχα! Η καρδιά, το κέντρο, ο πυρήνας του εκκλησιαστικού έτους.
Πάσχα! Μυστήριο φωτός! «Δεῦτε λάβετε φῶς»!

Αυτό το φως της Ανάστασης, το φως του Χριστού, φωτίζει και ανακαινίζει το εσωτερικό μας.
Αυτό το φως της Ανάστασης, το φως του Χριστού, νικά το σκοτάδι της αμαρτίας μέσα μας και μας ελευθερώνει.

Ανάσταση! Ανοίγουν οι πύλες του Παραδείσου.
Ανάσταση! Ανατέλλει η «ὀγδόη ἡμέρα» της Βασιλείας του!

Χριστός Ανέστη!
Αληθώς!