Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου.

Μια νέα χρονιά ξεκινά! Οι προσδοκίες… πολλές!

Καθηγητές και μαθητές συναντιόμαστε και πάλι και ζητάμε την ευλογία του Θεού. Με τη Χάρη και τον φωτισμό Του θα περάσουμε μια ευλογημένη χρονιά!

Καλή μας αρχή!