Το Nηπιαγωγείο τιμώντας τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821 ,

οργάνωσε πλούσιες διαδικτυακές δραστηριότητες.

Η εκπαίδευση, ο τρόπος ζωής, η ανάδειξη σπουδαίων προσωπικοτήτων,

καθόρισαν την εξέλιξη της πατρίδος μας.

Η ενασχόληση λοιπόν των μικρών μαθητών

είναι ένας φόρος τιμής σε όλους αυτούς

που αγωνίστηκαν για να απολαμβάνουμε μία

Ελεύθερη Ελλάδα.