Παρασκευή  14 Σεπτεμβρίου 2018. Η εκκλησία μας υψώνει τον Τίμιο Σταυρό στο κέντρο του κάθε ναού. Ο δικός μας ναός γεμίζει  βασιλικά και προσευχές, στη Θεία Λειτουργία που γίνεται μόνο για εμάς. “Σταυρέ βοήθει μοι” και το μάθημα αρχίζει αμέσως μετά…