ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

κ. Ερασμία Κωλέττη, Αγγλικής Φιλολογίας, ΜΑ Γλωσσικής Τεχνολογίας
Εκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Φωτογραφίες από το εργαστήριο