ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εξάρτηση – Εθισμός – Παρενόχληση

Dr Βάϊος Νταφούλης, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικού Γ.Π.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Dr Κωνσταντίνος Σιώμος, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο