Αγώνες στον Παιδικό Σταθμό,

όπως τον αρχαίο καιρό!

 

Αγώνες έγιναν στον Παιδικό Σταθμό,

όπως  τον αρχαίο καιρό!

Τρέξιμο, ακόντιο και αγωνίσματα πολλά!

Έκαναν με χαρά όλα τα παιδιά!

Κι όλοι τα κατάφεραν και πήραν έναν κότινο για βραβείο

και με λάδι γεμάτο ένα αγγείο!

Έτσι έκαναν και στην Αρχαία Ελλάδα οι πρόγονοί  μας

 και είναι μεγάλη η τιμή μας!