Ημέρες και ώρες στις οποίες οι κ.κ. Καθηγητές μπορούν να δεχθούν
και να συνεργαστούν με τους κ.κ. Γονείς των μαθητών μας.