Για τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές του Γυμνασίου Αμαρουσίου,
θα χρειαστεί να προμηθευτούν τα εξής: