Νοέμβριε καλώς μας ήρθες!

Πόσα πράγματα πολλά

έφερες στου Παιδικού Σταθμού τα παιδιά!