Ο Οκτώβρης ξεκινά στον Παιδικό Σταθμό,

πράγματα θα ζήσουμε ένα σωρό!