Ημέρες και ώρες στις οποίες οι κ.κ. Καθηγητές μπορούν να δεχθούν και να συνεργαστούν με τους κ.κ. Γονείς των μαθητών μας. Θα μπορείτε να τις βρείτε και αναρτημένες στο Myelp στο φάκελο “Ενημέρωση Γονέων”.