Για τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές του Γυμνασίου Αμαρουσίου
θα χρειαστεί να προμηθευτούν τα εξής:

Α’ Τάξη

Β’ Τάξη

Γ’ Τάξη