Για τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές του Γυμνασίου Αμαρουσίου θα χρειαστεί να προμηθευτούν τα εξής:

ΤΑΞΗ Α’

ΤΑΞΗ Β’
ΤΑΞΗ Γ’