Για τη νέα σχολική χρονιά  2019 – 2020 οι μαθητές μας θα χρειαστεί να προμηθευτούν τα εξής: 

Εφόδια Γυμνασίου Αμαρουσίου 2019-20