Ημέρες και ώρες στις οποίες οι Καθηγητές μπορούν να δεχθούν και να συνεργαστούν

με τους Γονείς των μαθητών μας