Το Λύκειο Μελισσίων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» σας ανακοινώνει τα εξής:

α) Η εγγραφή των μαθητών για τη φοίτηση στην επόμενη τάξη θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο κτήριο του Σχολείου μας, κατά τις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη                             26 Ιουνίου πρωί 08:30 – 12:30 
Τετάρτη                        27 Ιουνίου πρωί 08:30 – 12:30 – απόγευμα 18:00 – 19:30
Πέμπτη                         28 Ιουνίου πρωί 08:30 – 12:30 

β) Την εγγραφή πραγματοποιούν μόνον οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να παρίστανται, εάν αυτό ζητηθεί από τη Διεύθυνση του Λυκείου.
γ) Επίσης, πρέπει να δηλώσετε ή να επιβεβαιώσετε τις επιλογές (προσανατολισμοί, μαθήματα) που θα σας ζητηθούν.