Στις αρχές του μήνα πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων του Σχολείου μας από την κα Σταυροπούλου Ελένη ΠΕ70, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, με θέμα: «Ζητήματα διαχείρισης σχολικής τάξης: Πρόληψη και αντιμετώπιση επιθετικότητας και σχολικής βίας».

Μερικά από τα βασικά σημεία της εισήγησης ήταν η διευκρίνιση των όρων «βία» και «επιθετικότητα», τα συναισθήματα του παιδιού που εκφοβίζεται και εκφοβίζει, η διαχείριση της σύγκρουσης αλλά και οι προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή επέκτασης και διόγκωσης των προβλημάτων.

Η όλη παρουσίαση στηρίχτηκε σε μελέτες περίπτωσης περιστατικών από τη σχολική πραγματικότητα. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν ερωτήματα εκ μέρους των εκπαιδευτικών και ακολούθησε γόνιμος διάλογος.