Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα «Αγωγή στη Συγχώρηση»

Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, θα διενεργηθεί στο σχολείο μας τη φετινή χρονιά το εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα «Προλαμβάνοντας τη βία στα σχολεία: ελαττώνοντας τον θυμό και βελτιώνοντας τη συνεργασία σε τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αγωγής στη συγχώρηση», σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι, πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας τριήμερη επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος από την Δρ. Πέλη Γαλίτη, υπεύθυνη του προγράμματος, στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου.«Προλαμβάνοντας τη βία στα σχολεία: ελαττώνοντας τον θυμό και βελτιώνοντας τη συνεργασία σε τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αγωγής στη συγχώρηση»