Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» σε συνεργασία με τον επίκουρο Καθηγητή Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α. κ. Αθανάσιο Μιχάλη και τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Δυτικής Αττικής Δρ. Πολυξένη Μπίστα, οργάνωσε Ημερίδα εσωτερικής επιμόρφωσης την 22α Μαΐου 2017 διάρκειας (5) πέντε ωρών: 8.30΄- 13.30΄ στο Γυμνάσιο Αμαρουσίου με θέμα:

«Ξανακοιτώντας το μάθημα της Ν.Ε. Γλώσσας:
Οι προτάσεις του «Εξορθολογισμού» , οι θεωρητικές προϋποθέσεις και οι διδακτικές του συνέπειες.»

Πρόγραμμα Ημερίδας