Την Πέμπτη, στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο Συγκρότημα Μελισσίων ημερίδα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία μας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Την Πέμπτη, στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στα Μελίσσια ημερίδα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία μας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με θεματικό πυρήνα τον πολυεπίπεδο ρόλο του εκπαιδευτικού πραγματοποιήθηκαν σχετικές εισηγήσεις από καθηγητές των σχολείων μας.

Οι άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκαν οι παρεμβάσεις τόσο των εισηγητών, όσο και των λοιπών συμμετεχόντων στην ημερίδα, αφορούσαν τη σχέση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του (κ. Κύθνια Πανίτσα, φιλόλογος), τους γονείς (κ. Όλγα Ψωμά, χημικός), τους συναδέλφους και τη διοίκηση (κ. Ανδρέας Στριφτάρας, οικονομολόγος) αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του (κ. Σπυρίδων Νικολούζος, βιολόγος).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΠΕΜΠΤΗ 3/9/15-ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ» ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, 8.30-13.30

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
«ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ « Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΣΗΜΕΡΑ»

8.45-9.00
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σύντομη Ἱστορία καί στόχοι τῶν Ἐκπαιδευτηρίων (ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο)

ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Ι 9.00-9.20
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
Πρόεδρος: κ. Μαρία Μαβῆ-Διευθύντρια Γυμνασίου Ἡρακλείου
Εἰσηγήτρια: κ. Πανίτσα Κύνθια, φιλόλογος Γυμνασίου Ἡρακλείου
9.20-9.50 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΙΙ 9.50-10.10
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Πρόεδρος: κ. Παρασκευή Λούντου-Διευθύντρια Λυκείου Ἡρακλείου
Εἰσηγήτρια: κ. Ὄλγα Ψωμᾶ, χημικός Λυκείου Ἡρακλείου

10.10-10.40 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α 30 ΛΕΠΤΑ

ΙΙΙ 11.10-11.30
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πρόεδρος: κ. Δημήτριος Ράπτης-Διευθυντής Λυκείου Μελισσίων
Εἰσηγητής: κ. Ἀνδρέας Στριφτάρας, οἰκονομολόγος Λυκείου Μελισσίων
11.30-12.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΙΙΙΙ 12.00-12.20
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ
Πρόεδρος: π. Ἀπόστολος Σακελλαρίου-Διευθυντής Γυμνασίου Ἀμαρουσίου
Εἰσηγητής: κ. Σπυρίδων Νικολοῦζος, βιολόγος Γυμνασίου Ἀμαρουσίου
12.20-12.50 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

12.50-13.30
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
κ. Παναγῆς Κουτρίκης, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΚΛΕΙΣΙΜΟ