Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β’ Γυμνασίου δόθηκαν και συζητήθηκαν με τα παιδιά στοχασμοί, εικόνες και στίχοι σχετικοί με τη διαχείριση του χρόνου και Παραγωγή Λόγου με θέμα:

«Πώς νιώθεις να κυλά για σένα ο χρόνος, μέσα σε εύκολες ή και σε δύσκολες συνθήκες ζωής; Με ποιους τρόπους μπορείς να τον αξιοποιείς καλύτερα, ώστε στην πορεία και στον επόμενο… και στον επόμενο… σταθμό… μέχρι το τέλος… να αισθάνεσαι ότι ήπιες από την πολύτιμη πηγή… ότι τίμησες το μεγάλο αυτό δώρο;»

Μεταξύ αρκετών ακόμα ωραίων κειμένων ξεχωρίσαμε τα παρακάτω… που μας διαβάζουν οι ίδιες οι μαθήτριες…