Για τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές του Γυμνασίου Ηρακλείου, θα χρειαστεί να προμηθευτούν τα εξής: