Ένα πρακτικό και σύντομο σεμινάριο πρώτων βοηθειών παρακολούθησαν οι μαθητές της Έκτης. Πληροφορήθηκαν για τους σωστούς χειρισμούς και την σωστή φροντίδα σε πλήθος καθημερινών περιστατικών. Η εμπειρία αυτή είναι σίγουρο πως θα τους βοηθήσει να δρουν με ψυχραιμία και ασφάλεια σε ανάλογες περιπτώσεις.