Έφτασε η Σαρακοστή

σε ΑΓΩΝΑ μας καλεί

με νηστεία, προσευχή

και στων προγόνων τη ΘΥΣΙΑ

να αποτίσουμε ΤΙΜΗ!