Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν τα παιδιά μας, τα έφερε  σε επαφή με τoν αρχαίο ελληνικό κόσμο, με επίκεντρο το παράδειγμα της πόλης της Αθήνας.

Τα παιδιά κατανόησαν σταδιακά τον τρόπο που η γη διαφυλάσσει μέσα της τα ερείπια, και τα μυστικά των περασμένων ανθρώπων που έζησαν και δημιούργησαν σε κάθε εποχή με ένα διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. Κι όλα αυτά έγιναν κατανοητά από τα παιδιά με σκίτσα, φωτογραφίες, χάρτες, ένα μικρό κρυμμένο όστρακο, αναπαραστάσεις εικόνων αγγείων κτλ.

 Στη συνέχεια πραγματοποίησαν τη δική τους ανασκαφή. Αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων από ανασκαφές, είτε ακέραια, είτε κοινά θραύσματα, όστρακα κεραμικής, κονιάματα και άλλα μικροαντικείμενα, γίνονται ευρήματα στα χέρια των Λιλιπούτειων Αρχαιολόγων!

  Στο τέλος μελέτησαν και συνέθεσαν τα αρχαιολογικά τους ευρήματα!