Δεξί και αριστερό τα μαθαίνω στο λεπτό.

Δραστηριότητες αμφιπλευρικότητας

       <Ταξιδεύουμε με το λεωφορείο…>

Το παιχνίδι ξεκινά!

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να μάθουν να ξεχωρίζουν τα παιδιά τις έννοιες δεξί και αριστερό, με παιγνιώδεις δραστηριότητες, πχ:

1. Καθόμαστε οι μισοί στα δεξιά καθίσματα και οι άλλοι μισοί στα αριστερά…

2. Δίνουμε το εισιτήριό μας με το δεξί χέρι…

3. Χαιρετούμε με το αριστερό…

Και πολλά άλλα και… φτάσαμε στον προορισμό μας!