Ένας παλιός μαθητής του Σχολείου μας, που είναι ιερέας, ο π. Ιάκωβος Χρόνης, επισκέφθηκε το Σχολείο μας, λειτούργησε και στη συνέχεια επισκέφθηκε την τάξη της Α΄ Δημοτικού, στην αίθουσα στην οποία φοίτησε ως πρωτάκι και έκανε μια όμορφη συζήτηση με τους μαθητές της Α΄. Τι όμορφη εμπειρία!