Για τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές του Γυμνασίου Ηρακλείου,
θα χρειαστεί να προμηθευτούν τα εξής: