Στην Μελέτη Περιβάλλοντος ασχοληθήκαμε με τα υλικά που υπάρχουν γύρω μας, τα χωρίσαμε σε κατηγορίες και πειραματιστήκαμε με αυτά. Αφού είδαμε πώς το νερό μετατρέπεται από στερεό σε υγρό και αέριο, εφαρμόσαμε τις γνώσεις μας στην ζαχαροπλαστική.