Οι μαθητές της Ε΄ τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής, ασχολήθηκαν με φαινόμενα σχετικά με τη θερμότητα. Μέσα από τη διαδικασία του πειραματισμού η μάθηση γίνεται διαδραστική και ευχάριστη. Γι’ αυτό και οι μαθητές, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, έκαναν οι ίδιοι τα πειράματα σχετικά με την τήξη και την πήξη των υλικών σωμάτων. Παρατήρησαν και κατέγραψαν τις θερμοκρασίες με το θερμόμετρο κι έπειτα τις σύγκριναν με αυτές των συμμαθητών τους. Τέλος κατέληξαν σε συμπεράσματα τα οποία και προσπάθησαν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να ερμηνεύσουν.

Γίνανε δηλαδή για λίγο μικροί επιστήμονες!