Για ποιο λόγο ενθουσιάστηκαν τα παιδιά; Μα φυσικά όταν είδαν ξαφνικά μπροστά τους  πολλά τεράστια ποπ-ιτ με τα οποία μάλιστα όχι μόνο έπαιξαν, αλλά βοηθήθηκαν να μάθουν καλύτερη προπαίδεια!

Κάθε στήλη ήταν μια επανάληψη στην οποία τα παιδιά πατούν όσες φούσκες χρειάζεται. Έτσι, συνεργάστηκαν, έλυσαν πολλές προπαίδειες από το βιβλίο τους, χρωμάτισαν τα αντίστοιχα κουτάκια και οι ήχοι από τις φούσκες πλημμύρισαν την αίθουσα!