Οι μαθητές της Ε΄ τάξης, μαζί με τους δασκάλους τους, εξέδωσαν την πρώτη εφημερίδα της τάξης τους, το “Εφημεριδάκι της Ε΄”, όπως το ονόμασαν.

Σε αυτό παρουσιάζουν θέματα από διάφορες εκδηλώσεις του προηγούμενου κυρίως τριμήνου – όπως η γιορτή για τη Μικρά Ασία – αλλά και θέματα σχετικά με το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων. Δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει μια αναφορά στους Τρεις Ιεράρχες, τους ιδιαίτερους προστάτες των μαθητών και των δασκάλων. Τέλος, οι συνταγές και οι κατασκευές δίνουν στον αναγνώστη ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση.
 
Ευχόμαστε αυτή η όμορφη πρωτοβουλία να συνεχιστεί δίνοντας ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την δημιουργική τους έκφραση και πρωτοβουλία.