Οι μαθητές δημιούργησαν τόσο ζωγραφικές απεικονίσεις όσο και τρισδιάστατες τομές ζωικών και φυτικών κυττάρων, αποδίδοντας εντυπωσιακά τα μέρη της μικρότερης μονάδας ζωής.