Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής διοργανώθηκε η «Ώρα του Κώδικα»!! Κάθε χρόνο τον Δεκέμβριο αφιερώνεται μία διδακτική ώρα σχεδιασμένη να απομυθοποιήσει την έννοια του προγραμματισμού (κώδικα) και να δείξει ότι ο καθένας μπορεί να μάθει τα βασικά και να διευρύνει τη συμμετοχή στον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Βοηθάει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, λογικής και δημιουργικότητας. Ξεκινώντας νωρίτερα, οι μαθητές θα έχουν ένα θεμέλιο για επιτυχία σε οποιοδήποτε τυχόν μονοπάτι καριέρας ακολουθήσουν τον 21ο αιώνα. Αυτή η εκστρατεία υποστηρίζεται από περισσότερους από 400 συνεργάτες και 200.000 εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο.

Η εισαγωγή στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, με εντολές επιλογής και επανάληψης, έγινε με ένα διασκεδαστικό τρόπο για τους μικρότερους μαθητές μας, ενώ οι μεγαλύτεροι είχαν μία πρώτη επαφή με τη γλώσσα προγραμματισμού Python, μέσα από τον πειραματισμό και την παρατήρηση σε ένα καθοδηγούμενο περιβάλλον ερωτήσεων και απαντήσεων.