Στη Μελέτη Περιβάλλοντος μιλήσαμε για το πώς μετράμε τον χρόνο, για τις εποχές, τους μήνες και τις αλλαγές που φέρνουν στη ζωή μας. Έπειτα, παίξαμε “το ταχυδρομείο του χρόνου” πηγαίνοντας στην σωστή εποχή τις καρτέλες με τις εικόνες.